Skip Navigation Linksinformace

Co jsou služby Office 365?

Office 365 je služba Microsoftu, která umožňuje uživatelům snadno pracovat s aktuální verzí softwaru Microsoftu.

Software je nabízen jako webová aplikace nebo jako tzv. klient ke stažení a k instalaci.

Office 365 obsahuje:

 • kancelářský balík Microsoft Office 2016 Pro Plus (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, Outlook)
  • jako webové aplikace Web Apps
  • jako klient ke stažení a instalaci
 • sdílitelné úložiště souborů OneDrive Pro
 • systém sjednocené komunikace, tj.
  • Aplikace Exchange online pro správu pošty, kalendářů, kontaktů, úkolů, poznámek. Každý uživatel má k dispozici prostor o velikosti 100 GB. Poštu a další osobní informace lze prohlížet:
   • z webového prohlížeče (Outlook Web Access - OWA) nebo
   • na počítači nainstalovaným klientem Outlook.
  • Aplikace Lync online pro zasílání rychlých zpráv, pro hlasovou či audiovizuální komunikaci mezi uživateli či vysílání a přijímání konferencí včetně záznamu konferencí. V rámci komunikace umožňuje sdílet prezentace, tabule, pracovní plochu včetně možnosti předání jejího řízení. K provozu Lyncu je v současné verzi nutný klient, který si každý uživatel může nainstalovat na libovolný počet zařízení. K účasti na konferencích je možné využít i webové rozhraní bez instalace klienta. Účastníky konference mohou být i externí uživatelé bez licence Office 365.
  • Aplikace SharePoint online pro tvorbu týmových webů (intranetu) firmy a pro interní webové stránky jednotlivých uživatelů.
 • Project Online - řízení projektů a správa jejich portfolia.

Uživatel si ji objednává Office 365 ve zvoleném počtu licencí na zvolený čas. Webová forma systému a data jsou uložena v cloudu. Pro uživatele z ČR jsou datová centra v Dublinu v Irsku, záloha v Amsterdamu v Holandsku.

OPP_staff_icon-lineup_web.png 


Licence


Od prosince roku 2012 UJAK Praha testovala Office 365. Od konce ledna 2013 pak poskytuje pro své studenty bezplatné licence Office 365 včetně Web Apps (Outlook, Word, Excel, Powerpoint) a to jak na Vašem počítači, mobilu nebo na webu.

Office 365 zpřístupněn pro tyto uživatele:
 • Presenční i kombinovaní studenti (včetně období, kdy má student přerušeno a období 30 dnů po úspěšném ukončení SZZ)
 • Změstnanci a vyučující

Co tím získáte?

 • Exchange
  • pošta
   • Každý uživatel má k dispozici schránku o velikosti 100 GB.
   • Snadné přijímaní, odesílání a zpracování pošty na mobilních zařízeních, např. na chytrých mobilech (platí pro iPhone, Android, Windows Phone a další).
   • Poštu je možné používat z jakéhokoliv počítače i bez instalace klienta Outlook a to prostřednictvím Outlooku Web Access (OWA).
   • V nové e-mailové zprávě v poli Komu, se nabízí po zápisu jména adresáta (a klepnutí na tlačítko Kontrola jmen)
   • Možnost využít skupin uživatelů, prozatímně jsou skupiny naplněny jednorázově dle IS Moggis. Je tak možné napsat najednou zprávu např. studentům vybrané skupiny.
   • Zobrazování pošty v tzv. konverzacích - vláknech se stejným předmětem zprávy. Není třeba vyhledávat navazující zprávy.
   • Snadné zpracování pošty např. barevnými kategoriemi či příznaky promítanými do termínovaných úkolů.
   • Možnost automatizovaného zpracování pošty, např. automatický přesun nabídek e-shopů do stanovené složky.
   • Možnost delegování pošty jinému uživateli pro čtení či zpracování pošty.
  • kalendáře
   • Osobní kalendáře s barevným odlišením kategorií událostí.
   • Možnost plánování schůzky s ostatním uživateli s využitím jejich kalendářů.
   • Možnost vzájemného zpřístupnění kalendářů včetně detailů událostí bez sdílení soukromých událostí.
  • úkoly
   • Možnost seznamu úkolů z přijatých poštovních zpráv.
   • Možnost sdílení a sledování úkolů.
 • Skype for Buseness
  • Zobrazování stavu uživatele (online, zaneprázdněn, pryč, není k dispozici) ve všech aplikacích sjednocené komunikace (klient Outlook, OWA, Skype, SharePoin).
  • Elektronické konzultace.
  • Vzdálené schůzky studentů formou konferencí.
  • Online přednášky
 • SharePoint + OneDrive Pro
  • Každý uživatel má k dispozici úložný prostor o kapacitě 1 TB
  • Uživatel může mít svůj interní osobní web včetně poznámek a novinek (vnitrofiremní obdoba Facebooku).
  • Uživatel může mít svůj profil, na němž např. uvede v čem může ostatním poradit.
  • Tvorba týmových webů po zpřístupnění kolekce webů správcem SharePointu.
 • Kancelářský balík Microsoft Office
  • Balík obsahuje všechny aplikace Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, ap.
  • Možnost instalace až na 5 svých zařízení jako jsou počítač, MAC, notebook, tablet ...
  • Vždy je možno využívat nejaktuálnější verzi software.
  • Licence je platná po celou dobu studia.